مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EBD

مخفف عبارت EBD

Electronic Brake-Force Distribution
توزیع کننده نیروی ترمز الکترونیکی (EBD)...
THC

مخفف عبارت THC

Tetra Hydro Cannabinol
تتراهیدروکانابینول (THC) که با نام‌های...
ABS

مخفف عبارت ABS

Anti-lock Braking System
سیستم ترمز ای بی اِس یکی ازبهترین راهها...
PCP

مخفف عبارت PCP

Pre-Charged Pneumatic Airgun
نوعی تفنگ است که برای شلیک گلوله از...
STP

مخفف عبارت STP

Standard conditions for Temperature and Pressure
در شیمی و سایر علوم، STP یا استاندارد...