مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCP

Pre-Charged Pneumatic Airgun

نوعی تفنگ است که برای شلیک گلوله از فشار هوای تولید شده توسط یک پیستون که با چکاندن ماشه توسط فنری قوی بجلو راند می شود و یا فشار هوای محبوس در کپسول هوا استفاده می‌کند. قدیمیترین تفنگ بادی موجود مربوط به سال 1580 میباشد که در موزه ای در استکهلم نگهداری میشود.
PCP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود