مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCP

Pre-Charged Pneumatic Airgun

نوعی تفنگ است که برای شلیک گلوله از فشار هوای تولید شده توسط یک پیستون که با چکاندن ماشه توسط فنری قوی بجلو راند می شود و یا فشار هوای محبوس در کپسول هوا استفاده می‌کند. قدیمیترین تفنگ بادی موجود مربوط به سال 1580 میباشد که در موزه ای در استکهلم نگهداری میشود.
PCP
ارسال نظر

ارسال نظر