مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DST

Drill Stem Test

لایه‌آزمایی با ساق مته که به صورت اختصار DST نامیده می‌شود عملی است که معمولا مهندسان نفت جهت اندازه گیری اختلاف فشار ستون چاه و همچنین اختلاف فشار چاه و مرزهای مخزن نفت بدون استفاده از ابزارهای مخصوص انجام می‌دهند. روش کار به دو صورت است که در روش اول که به تزاید تدریجی (buildup) معروف است دهانهٔ تولیدی چاه را بسته و با توجه به نمودارهای مربوطه اختلاف فشار میان ستون چاه و مرزهای مخزن را بدست می‌آورند. و در روش دوم که به روش افت فشار (drawdown) معروف است با باز کردن جریان ستون چاه و اندازه گیری تغییرات چاه و بر اساس نمودارهای مربوطه اختلاف فشار ستون چاه و مرزهای مخزن را بدست می‌آورند. معمولا هر چقدر اختلاف فشار بالا‌تر بوده بهتر است و باعث می‌شود چاه زمان بیشتری به تولید ادامه دهد و با دبی بالاتری تولید کند اصطلاحات حفاری
DST
ارسال نظر

ارسال نظر