مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRIWF

مخفف عبارت IRIWF

Islamic Republic of Iran Weightlifting Federation
فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی...
IRISF

مخفف عبارت IRISF

Islamic Republic of Iran Skating Federation
فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران...
IRIBF

مخفف عبارت IRIBF

Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...