مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PPFA

مخفف عبارت PPFA

Planned Parenthood Federation of America
فدراسیون فرزندپروری تنظیم‌شده آمریکا...
FIBA

مخفف عبارت FIBA

International Basketball Federation
فدراسیون بین‌المللی بسکتبال (به...