مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRIWF

Islamic Republic of Iran Weightlifting Federation

فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران (IRIWF) یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی در ایران است که امور مربوط به وزنه‌برداری در ایران را اداره می‌کند.

کمیته‌های فدراسیون وزنه‌برداری ایران:
کمیته داوران
کمیته آموزش
کمیته روابط بین‌الملل
کمیته انضباطی
کمیته روابط عمومی
کمیته پیشکسوتان
کمیته حقوقی
سازمان لیگ
IRIWF
ارسال نظر

ارسال نظر