مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CAFA

مخفف عبارت CAFA

Central Asian Football Association
فدراسیون فوتبال مرکز آسیا، فدراسیون...
VGB

مخفف عبارت VGB

British Virgin Islands
تیم ملی فوتبال جزایر ویرجین بریتانیا...
BIH

مخفف عبارت BIH

Bosnia and Herzegovina
تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین نماینده...