مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NSCL

مخفف عبارت NSCL

National Superconducting Cyclotron Laboratory
آزمایشگاه ملی سیکلوترون ابررسانا مشهور...
HHMI

مخفف عبارت HHMI

Howard Hughes Medical Institute
موسسه پزشکی هاورد هیوز معروف به HHMI،...
NCCS

مخفف عبارت NCCS

National Center for Computational Sciences
موسسه ملی علوم محاسباتی آمریکا مشهور به...
DICOM

مخفف عبارت DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine
دایکام (Dicom)‏ نوعی فرمت و فایل تصویری...
IDER

مخفف عبارت IDER

Institute for Development and Economic Research
مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در سال...
SRBIAU

مخفف عبارت SRBIAU

Sience & Research Branch of Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات...
IBS

مخفف عبارت IBS

Iranian Biology Society
انجمن زیست شناسی ایران نخستین بار در...
ISOBC

مخفف عبارت ISOBC

Iran Society Of Biophysical Chemistry
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران اهداف - گسترش...