مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NICHD

مخفف عبارت NICHD

National Institute of Child Health and Human Development
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی...
NIAID

مخفف عبارت NIAID

National Institute of Allergy and Infectious Diseases
موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار...
NCRR

مخفف عبارت NCRR

National Center for Research Resources
مرکز ملی منابع پژوهشی ایالات متحده...
IONS

مخفف عبارت IONS

Institute of Noetic Sciences
مؤسسه علوم معرفت‌بخشانه نام یک موسسه...
NSF

مخفف عبارت NSF

National Science Foundation
بنیاد ملی علوم آمریکا NSF، یک سازمان...
NIST

مخفف عبارت NIST

National Institute of Standards and Technology
موسسه ملی فناوری و استانداردها، تاسیس...
ACM

مخفف عبارت ACM

Association for Computing Machinery
نام اولین انجمن علوم کامپیوتری است که...