مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MA

مخفف عبارت MA

Master of Arts
کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی و...
BA

مخفف عبارت BA

Bachelor of Arts
کارشناسی در رشته های علوم انسانی و هنر...
ICCS

مخفف عبارت ICCS

Institute for Cognitie Science Studies
پ‍ژوهشکده علوم شناختی ICCS در سال ۱۳۷۷...
PMS

مخفف عبارت PMS

Project Managment System
سیستم مدیریت روسازی ابزاری است هدفمند...
UTMB

مخفف عبارت UTMB

University of Texas Medical Branch
شاخه پزشکی دانشگاه تگزاس (UTMB)‏ از...
ISIS

مخفف عبارت ISIS

The Institute for Science and International Security
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی یا به...