مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine

دایکام (Dicom)‏ نوعی فرمت و فایل تصویری است که در علوم تصویربرداری پزشکی کاربرد فراوان دارد.
DICOM
ارسال نظر

ارسال نظر