مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HRS

Hepatorenal Syndrome

سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک وضعیت پزشکی تهدید کننده زندگی است که از وخامت سریع عملکرد کلیه در افراد مبتلا به سیروز یا نارسایی کامل کبد تشکیل می شود.

HRS معمولاً کشنده است ، مگر اینکه پیوند کبد انجام شود ، اگرچه درمانهای مختلفی مانند دیالیز می توانند از پیشرفت بیماری جلوگیری کنند.

HRS می تواند در مبتلایان به سیروز ، هپاتیت شدید الکلی یا نارسایی کبدی تأثیر بگذارد و معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که عملکرد کبد به سرعت به دلیل توهین ناگهانی مانند عفونت ، خونریزی در دستگاه گوارش یا استفاده بیش از حد از داروهای ادراری بدتر شود.
HRS
ارسال نظر

ارسال نظر