مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMG

Oh My God

اه خدای من
OMG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود