مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCA

Perfect Clarity Audio

PCA به معنی وضوح با کیفیت صدا می باشد.

این فرمت توسط نرم افزار Sound Forge باز میشود و می توان با این خروجی، کیفیت بسیار بالایی از صدا گرفت؛
PCA
ارسال نظر

ارسال نظر