مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POS

Port Of Spain

پُرت آو اسپاین (Port of Spain)، به معنی بندرِ اسپانیا پایتخت جمهوری ترینیداد و توباگو و سومین شهر بزرگ این کشور پس از سان فرناندو و چاگواناس است.
POS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود