مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MSC

Michael Schuma Cher

میشائل شوماخر (به آلمانی: Michael Schumacher) متولد ۳ ژانویه ۱۹۶۹ در شهر هورت در ایالت نوردراین-وستفالن در آلمان، رانندهٔ آلمانی مسابقات فرمول یک است.
MSC
ارسال نظر

ارسال نظر