مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCDA

Cisco Certified Design Associate

مدرک طراحی شبکه شرکت سیسکو
CCDA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود