مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف H

Hour

در انگیسی برای نشان دادن ساعت، با حرف h به آن اشاره می‌کنند. بطور مثال 5h یعنی ۵ ساعت.
H
ارسال نظر

ارسال نظر