مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ULAN

مخفف عبارت ULAN

Union List of Artist Names
اتحادیه فهرست نام هنرمندان به اختصار...
MCHE

مخفف عبارت MCHE

Ministry of Culture and Higher Education
آزمون زبان MSRT که با نام MCHE نیز...
PERL

مخفف عبارت PERL

Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسکريپت...