مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ULAN

Union List of Artist Names

اتحادیه فهرست نام هنرمندان به اختصار (ULAN) پایگاه داده برخطی است که در آن ۲۹۳،۰۰۰ نام و نام خانوادگی هنرمندان و انواع تلفظ‌ها در چند زبان نگهداری می‌شودو نام‌هایی که در طی زمان تغییر کردند مثلاً افرادی که بعد از ازدواج تغییر نام دادند نیز در این مجموعه موجود است.
ULAN
ارسال نظر

ارسال نظر