مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TTC

مخفف عبارت TTC

Teaching Training Course
دوره آموزش تدریس. دوره ای برای اساتید...
هسا

مخفف عبارت هسا

هواپیما سازی ایران
شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) از...
ETAT

مخفف عبارت ETAT

Emergency Triage Assessment and Treatment
ارزیابی اضطراری تریاژ و درمان (دوره...
CRP

مخفف عبارت CRP

Capacity Requirement Planning
CRP عبارتست از عمل تخمين، اندازه‌گيري،...
LBS

مخفف عبارت LBS

London Business School
مدرسه بازرگانی لندن یا به اختصار (LBS)...
HSE

مخفف عبارت HSE

Health and Safety Executive
HSE مخفف بهداشت، ایمنی و محیط زیست است...