مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LMP

Last Menstrual Period

تاریخ آخرین دوره ی پریود
LMP
ارسال نظر

نظرات کاربران

سارا در 18 دی 1399 گفته:
کاربردش چیه؟

ارسال نظر