مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DTS

Dedicated To Sound

DTS یا از فناوری‌های چند کاناله صدا متعلق به شرکت DTS است که متخصص در فرمت‌های صدای فراگیر دیجیتال است. این شرکت، قبلاً به عنوان ارائه دهنده سیستم‌های سینمای دیجیتال خانگی شناخته می‌شد.

DTS
ارسال نظر

ارسال نظر