مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HDA

Highway Drive-Assist

تکنولوژی کمک راننده خودرو
HDA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود