مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAL

Computer Assisted Instruction

روش استفاده از سیستم کامپیوتری جهت بسط یا تکمیل سیستم آموزشی محاوره‌ای ، مانند به‌کارگیری برنامه‌های شبیه‌سازی برای کمک کردن به حلّ مسائل در یک رشته آموزشی.
CAL
ارسال نظر

ارسال نظر