مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VHSIC

Very High Speed Integrated Circuit Program

برنامه مدار مجتمع بسیار سریع. یک تلاش صعتی دولتی - خصوصی مشاع که هدف از آن مجهز کردن وزارت دفاع به مدارهای مجتمع پیشرفته به‌منظور به‌کارگیری در سلاح‌ها و تجهیزات جنگی آینده می‌باشد
VHSIC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود