مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UHD

Ultra High Definition

وضوح بسیار بالا
UHD
ارسال نظر

ارسال نظر