مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCVP

مخفف عبارت CCVP

Cisco Certified Voice Professional
مدرک حرفه‌ای تلفن اینترنتی سیسکو...
PAP

مخفف عبارت PAP

Password Authentication Protocol
پروتکُل تأیید گُذَرواژه یا پاپ (pap) یک...