مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ITSP

مخفف عبارت ITSP

Internet Telephony Service Provider
سرویس دهندگان تلفن های اینترنتی...
RDF

مخفف عبارت RDF

Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF)...
سبا

مخفف عبارت سبا

سیستم بانکداری اینترنتی
سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران...