مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

XRD

مخفف عبارت XRD

X Ray Diffraction
پراش (تفرق) اشعه ایکس روشی برای مطالعهٔ...
DVB

مخفف عبارت DVB

Digital Video Brodcasting
پخش ویدیویی دیجیتال (DVB) پخش تصاویر...
WPAN

مخفف عبارت WPAN

Wireless Personal Area Network
یک شبکه محدوده شخصی بی سیم (WPAN) شبکه...