مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WPAN

Wireless Personal Area Network

یک شبکه محدوده شخصی بی سیم (WPAN) شبکه ای است که در آن بجای رشته سیم از امواج رادیوی استفاده شده است. این نوع شبکه معمولاً برای ردوبدل داده بین دستگاه‌هایی که فرد با خود حمل می‌کند بکار می‌رود.
WPAN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود