مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RF

Radio Frequency

RF اصطلاح عام برای طیف وسیعی از امواج الکترومغناطیسی در فرکانس‌های ۱۰۰۰۰ تا ۴۰ بیلیون سیکل در ثانیه. موج رادیوئی اساساً به‌منظور ارتباط به‌کار برده شده است.
RF
ارسال نظر

ارسال نظر