مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RMS

Room Mean Square

یک استاندارد بین المللی جهت اندازه گیری قدرت خروجی فرکانسهای تولید شده آمپلی فایر است.
RMS
ارسال نظر

ارسال نظر