مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف آبا

آیین نامه بتن ایران

کتابی است نوشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در ۳۶۸ صفحه که در سال ۱۳۷۹ از سوی نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منتشر شده است.
آبا
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود