مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GPO

Government Printing Office

دفتر چاپ دولت ایالات متحده آمریکا(United States Government Printing Office) به اختصار (GPO) یک سازمان از قوه قانون‌گذاری دولت فدرال ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این دفترخانه اسناد و مدارک تولید شده و مورد مصرف دولت فدرال از جمله دیوان عالی، کنگره، ستاد کارکنان ریاست جمهوری، وزارات مجریه و سازمان‌های مستقل را چاپ می‌کند.

جی‌پی‌او در تاریخ ۲۳ ژوئن ۱۸۶۰ طبق قطعنامه کنگره ۲۵ تاسیس شد. این دفتر کار خود را از ۴ مارس ۱۸۶۱ با ۳۵۰ کارمند آغاز کرد و در سال ۱۹۷۲ با داشتن ۸٬۵۰۰ کارمند، به اوج افراد شاغل در خود رسید. سازمان از دهۀ ۱۹۸۰ شروع به کامپیوتری کردن اطلاعات و جایگزینی کاغذ با وسایل الکترونیکی نمود که باعث کاهش قابل توجهی در تعداد کارکنان شد.

از روز اول تاسیس، جی‌پی‌او در خیابان عمارت پارالمانی شمالی واشینگتن، دی. سی. قرار داشت. وظایف جی‌پی‌او در بخش چاپ ملی و اسناد اصل ۴۴ام قوانین ایالات متحده آمریکا تعریف شده است.

چاپگر ملی که مسئول دفتر چاپ است، توسط رئیس‌جمهور و با مشورت و رضایت مجلس سنا انتخاب می‌شود. چاپگر ملی نیز یک سرپرست اسناد انتخاب می‌کند. سرپرست اسناد (SuDocs)، مسئول انتشار اطلاعات در جی‌پی‌او می‌باشد. این کار از طریق برنامه مخزن کتابخانه‌های فدرال، برنامه فهرست نویسی و نمایه سازی و برنامه فروش نشریه و همچنین با همکاری مرکز اطلاعات شهروندی فدرال واقع در پوابلو، کلرادو انجام می‌گیرد. آدلاید هاس مبدع سیستم طبقه‌بندی سرپرست اسناد است.

جی‌پی‌او اولین برای رکوردهای کنگره و آمارهای فدرالی سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۱ از کاغذهای ۱۰۰٪ بازیافتی استفاده کرد. از سال ۲۰۰۹ نیز دوباره استفاده از کاغذهای بازیافتی از سر گرفته شد.

در مارس ۲۰۱۱، جی‌پی‌او یک مجله متشکل از تاریخچۀ ۱۵۰ سالۀ سازمان را تحت عنوان مطلع نگاه‌داشتن آمریکا منتشر کرد.
GPO
ارسال نظر

ارسال نظر