مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DES

Delivered Ex Ship

تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.
DES
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود