مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DEQ

Delivered Ex Quay

تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.
DEQ
ارسال نظر

ارسال نظر