مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FCA

Fee Carrier

تحویل به حمل‌کننده ( FCA ) به معنای آن است که تعهد فروشنده به تحویل دهنده ، هنگامی به انجام می‌رسد که وی کالا را برای صدور ، از گمرک ترخیص و در محل یا نقطۀ تعیین شده ، در اختیار حمل‌کننده ای می‌گذارد که خریدار تعیین کرده است. اگر نقطه دقیقی از سوی خریدار مشخص نشده باشد ، فروشنده می‌تواند نقطه‌ای را در محل یا محدوده‌ای که کالا در اختیار حمل‌کننده قرار خواهد گرفت ، انتخاب کند. هنگامی‌که طبق عرف معمول تجارت ، مساعدت فروشنده جهت انعقاد قرارداد با حمل‌کننده ضروری باشد (از جمله روش حمل راه‌آهن یا هوائی) فروشنده می‌تواند به مسئولیت و هزینۀ خریدار اقدام کند.
این اصطلاح را می‌توان برای هر نوع حملی ، از جمله حمل مرکب ، به‌کار برد.
FCA
ارسال نظر

ارسال نظر