مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UTV

Utility Task Vehicle

وسیله نقلیه کاربردی
UTV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود