مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PDM

Pulse Duration Modulation

PDM مدلاسیون (تلفیق) زمانی پالس که در آن تداوم یک پالس تغییر می‌کند.
PDM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود