مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VP

Vice President

معاون رئیس، (VP) به مدیر ارشد در مجموعه دولت یا یک کسب‌وکار اطلاق می‌گردد که در ساختار سازمانی، پس از رئیس، رتبه‌بندی می‌شود. در برخی از کشورها، معاون رئیس و نایب رئیس، در یک معنا بکار می‌روند ولی از لحاظ سازمانی، دو پست مجزا از یکدیگر بشمار می‌آیند.
VP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود