مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CHRO

Chief Human Resources Officer

مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) یا مدیر منابع انسانی، از مدیران ارشد اجرایی یک شرکت بشمار می‌آید، که مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان شرکت را بر عهده دارد. مدیر منابع انسانی در زمینه جذب نیروی انسانی، آموزش کارکنان جدید، مهندسی فرایندهای سازمانی، ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی کارکنان فعالیت می‌نماید.

رئیس منابع انسانی یا مدیر منابع انسانی، در بیشتر شرکت‌ها، در بالاترین رتبه مدیریت منابع انسانی قرار دارد و به طور مستقیم به مدیر عامل گزارش می‌دهد و با هیئت مدیره همکاری می‌کند. در بعضی شرکت‌ها، مدیر منابع انسانی، از اعضای اصلی هیئت مدیره محسوب می‌شود.
CHRO
ارسال نظر

ارسال نظر