مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MTBF

Mean Time Between Failure

متوسط مدت زمانی که یک سیستم یا مؤلفه ، انتظار می‌رود بدون خرابی کار می‌کند.
MTBF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود