مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RD

Road

Rd در آدرس‌ محل که در متون انگلیسی دیده می‌شود، به معنای جاده (Road) هست.
RD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود