مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TBD

To Be Determined

تعیین می شود
TBD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود