مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ME2

Me Too

کلمه ME2 بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای منم همینطور می باشد.
ME2
ارسال نظر

ارسال نظر