مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ME2

Me Too

کلمه ME2 بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای منم همینطور می باشد.
ME2
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود