مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HRU

حالت چطور هست

کلمه HRU بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای حالت چطوره؟ می باشد.
HRU
ارسال نظر

ارسال نظر