مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف THX

Thank You

کلمه THX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای ممنونم می باشد.
THX
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود