مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TNX

Thank You

کلمه TNX (تنکس) بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای ممنونم می باشد.
TNX
ارسال نظر

ارسال نظر