مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOM

Employee of the Month

کارمند نمونه ماه
EOM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود